Medewerker worden

Niet alleen hulp in geld is zeer welkom, wellicht nog meer welkom is hulp in arbeid. Zonder vrijwillige medewerkers geen huttenbouwdorp!

Alle hulp is welkom, ook losse dagen of dagdelen. Opgeven kan via het contactformulier of via email naar bestuur@huttenbouwdorp.nl. Vooraf vind een gesprek plaats zodat wij kunnen beoordelen waarbij we jouw hulp eventueel kunnen inzetten.

Alle vrijwilligers dienen zich aan onderstaande huttenbouwdorpregels te houden:

Algemene wetenswaardigheden:

 • Bouwdorp gaat open om 09.30u, en sluit om 15.30u.
 • Zonder toestemming van de leiding mag een kind niet van het bouwdorp af.
 • Kinderen wordt verplicht stevige en dichte schoenen aan te trekken.
 • Als er geconstateerd wordt dat een kind ongeschikt schoeisel draagt dan de ouder laten bellen en andere schoenen laten brengen.
 • Overblijven doen alle kinderen. Om circa 12 uur eten ze hun brood op.
 • Kinderen dienen mee te nemen naar het bouwdorp: KIVAS – paspoort, plastic beker voor limonade, bakje voor spijkers en gereedschap en lunch. (kind vriendelijk attenderen bij ontbreken hiervan.)
 • Kinderen mogen geen lucifers, aanstekers, graffiti, speelgoedwapens, energie dranken en/of alcohol in hun bezit hebben en/of gebruiken. (Een coördinator op de hoogte brengen wanneer dit wel het geval is, ook na het eventueel oplossen hiervan.) Tijdelijk innemen mag, weggooien niet.
 • Het meenemen en gebruiken van mobiele telefoons en tablets is op eigen risico van de kinderen. Wij laden de apparaten niet op.
 • Ook een coördinator op de hoogte brengen van ergernis, frustratie, schelden, vechten en overig vervelend gedrag tussen van kinderen. (Ook na het eventueel oplossen van de situatie.)
 • Kinderen kunnen hamers en zagen lenen van KIVAS. De uitgeleende spullen dienen genoteerd te worden. Ook is het belangrijk dat alle uitgeleende gereedschappen terug komen. Laten we met alle medewerkers hier een beetje op letten.
 • Aan het begin van elke dag is er voorbespreking van de dag om 08.45. M.U.V. Maandag, dan willen we graag om 8.30 uur voorbespreken. Alle medewerkers dienen hierbij aanwezig te zijn. Hier worden de bijzonderheden van de komende dag besproken en nog eventuele openstaande taken en in te delen ploegen opgevuld. De indeling van medewerkers in het kleine bouwdorp zal maandagochtend gebeuren en (ongeveer) gelijk blijven voor de rest van de week.
 • De ingang van het KIVAS-terrein dient ten alle tijden bereikbaar en dus vrij te zijn (van auto’s en fietsen)
 • Bij een nieuwe KIVAS medewerker, zal gevraagd worden of een huidige medewerker minimaal een dag met deze nieuwe medewerker mee te lopen om over te dragen waar KIVAS voor staat, wat er verwacht wordt en dient te gebeuren de gehele dag.
 • De klaar-over ploeg is reeds bekend en op deze medewerkers kan de hele week een beroep gedaan worden, wat betreft deze taak.
 • Ondanks alle ploegen en activiteiten is het van belang dat er tussen 09.30u en 15.30u meer dan voldoende medewerkers op het grote en kleine bouwdorp zijn! Ben je niet aan het lunchen, in een bijzondere ploeg ingedeeld of met een bijzondere activiteit bezig dan wordt je verzocht begeleiding te bieden op het bouwdorp. Lunchen doen we in drie ploegen vanaf 12.00 uur. Op maandag gaat er een intekenlijst rond om de medewerkers in te delen in de verschillende eetploegen. Dit blijft voor de rest van de week ongewijzigd. Als de volgende ploeg komt eten zorg dan ook dat je klaar bent met eten en roken zodat er zoveel mogelijk mensen op het veld zijn.
 • Roken is niet toegestaan in de medewerkerstent of op het veld maar op de speciaal ingerichte plek. Dit geld ook voor ouders/verzorgers.

Taakomschrijvingen medewerker:

(herkenbaar aan een geel KIVAS-shirt)

Algemene taakomschrijving medewerker:

 • Draagt bij aan een goede organisatie van het gehele dorp
 • Is aanspreekpunt voor kinderen en ouders.
 • Is tijdens het dorp zoveel mogelijk aanwezig: ook met opbouwen en afbreken!
 • Neemt zelf initiatief en ziet werk!! Helpt waar nodig is
 • Komt afspraken na
 • Draagt bij aan een goede sfeer
 • Staat open voor feedback
 • Overlegt met de andere medewerkers en de coördinatoren
 • Is positief tegenover de kinderen maar houdt ‘professionele afstand’
 • Schakelt tijdig de coördinator in bij situaties die hij/zij zelf niet kan oplossen, zowel met kinderen als onderling tussen medewerkers.
 • Houdt orde op het dorp en houdt het gedrag van kinderen in de gaten en meldt wangedrag bij de coördinator
 • Let op dat kinderen zich aan (bouw)afspraken houden (deuropening aan goede kant etc)
 • Draagt zorg voor de materialen
 • Draagt bij aan een opgeruimd bouwdorp (troep oprapen etc)
 • Is alert op de veiligheid van medewerkers en kinderen
 • Helpt bij het naar huis sturen van de kinderen aan het einde van de dag.

Verdere algemene gedragscode:

 • Let op je taalgebruik, vloeken, schelden, seksuele toespelingen horen niet op een kinderbouwdorp
 • Flirten of iemand versieren niet tijdens de activiteiten
 • Als je door een kind uitgenodigd wordt in zijn of haar hut, blijf dan bij voorkeur buiten, bij de ingang van de hut zitten.
 • Geen fysiek geweld gebruiken
 • De kinderen niet bedreigen of chanteren.
 • Het gebruik en/of onder invloed zijn van alcohol en drugs is niet toegestaan zolang je met de kinderen bezig bent of tijdens de activiteiten.
 • Meningsverschillen, ergernis, frustraties etc. tussen medewerkers onderling niet in bijzijn van kinderen/ouders “uitvechten”.