Contact

Wij hebben altijd vrijwilligers nodig, mocht je vrijwilliger willen worden of stage bij ons lopen. Kan je mailen naar vrijwilligers@huttenbouwdorp.nl

Voor andere vragen kunt u mailen naar bestuur@huttenbouwdorp.nl of tijdens het dorp langslopen bij de Gele Keet